premine

Bij het opstarten van de e-gulden blockchain verkeerden de initiatiefnemers in een bijzondere situatie: zij waren de enigen die toegang hadden tot de blockchain en hadden dus het rijk alleen. In zo’n situatie is het mogelijk om regels vast te stellen voor het verdere verloop van het elektronisch geld, zoals de beloning voor het minen van een blok en de streeftijd om een blok af te ronden.

Omdat een van de doelstellingen van de e-Gulden is om zoveel mogelijk Nederlanders e-Gulden te laten gebruiken, was het oorspronkelijke idee dat weggeven van een klein bedrag aan zoveel mogeijk mensen daarvoor het juiste middel is. Daarom de regel opgesteld dat de beloning voor het minen van het eerste blok, de helft moest zijn van alle e-Guldens die ooit in omloop zouden komen. Het betreft hier 10,5 miljoen e-Guldens en dit noem je de pre-mine.

De stichting is zo conservatief mogelijk met het uitdelen en heeft op basis van voortschreidend inzicht uitdeelcriteria geformuleerd.

Door een fors deel te “pre-minen” hebben de initiatiefnemers de verantwoording op zich genomen voor het distribueren van de helft van de EFL, een verantwoording die de stichting op zijn beurt van hen heeft overgenomen voor de overgebleven e-Guldens op het moment van overdracht. Op deze pagina brengen wij het verloop van de distributie in beeld. De transfer van e-Guldens is in de blockchain te volgen, maar niet wie de eigenaar is van de e-Guldens. Het is een typische eigenschap van cryptocurrencies, dat bij het versturen van cryptogeld een grotere hoeveelheid uit je wallet (portemonnee) verdwijnt om vervolgens weer gedeeltelijk in je portemonnee terug te komen, als wisselgeld. Dit dan wel op een ander, nieuw, adres. Om dit goed in beeld te brengen en zo de distributie van de pre-mine aan jullie te kunnen verantwoorden hebben wij het grootste deel van de pre-mine in grote blokken “bevroren”. Deze blokken worden pas “ontdooid” wanneer deze voor de verdere distributie van e-Gulden moeten worden gebruikt. Hoe we dat precies hebben gedaan is uitgebreid op het forum uitgelegd.

In het onderstaande overzicht wordt naast de overdrachtsituatie een actueel beeld gegeven van de stand van zaken wat de pre-mine betreft. Er zal altijd sprake zijn van één zogenaamd ‘hot wallet’ adres. Als er e-Guldens uit die hot wallet worden uitgegeven doen we dat ten behoeve van een campagne. Een overzicht van campagnes/bestemmingen en het budget dat daaraan is of wordt besteed wordt gepresenteerd op de campagne-pagina. De inhoud van het hot-wallet adres zal geleidelijk minder worden en het adres zelf zal veranderen, zijnde het wisselgeldadres. Door regelmatig deze pagina te checken kun je zien dat het totaal aan campagnes besteed budget in de loop der tijd zal toenemen totdat, uiteindelijk, de hele pre-mine aan de Nederlanders is uitgedeeld.

De actuele situatie van de premine

Aan campagnes besteed budget [premine spend] 80281 ,2278
Transactiekosten plus kleine testuitgaven minus ontvangsten minus (nog) niet bevestigde transacties    
Cold storage : LTxR9Afar4rwEqoe7X9ekTv8v5dnGDNCmU 500.000
Cold storage : LXVbsA7Yx8NUTjbFT47FZcDX8tcE7i4kEF 500.000
Cold storage : LUvVneuEosy3A68iZ6cbpTJavtxofjQFin 500.000
Cold storage : Li3G5d6fzm1yVTZFEQgMyDrxiL1jndH1p1 500.000
Cold storage : LUtyK93QgvsdXNYXYKwNN1nCvuv6EuVufp 500.000
Cold storage : LQPMW5ShBd7G2HAqB14V6gZQu5jnrgoV1b 500.000
Cold storage : LeYHLuMPjY6AhbUmeTgZhR1KnCYobiXEXr 500.000
Cold storage : LWMGFQqRdxcbDbJn5TTFNQBQx8ENUJZ9j3 0
Cold storage : LWansW5MHG8AyafPESvBWP5b8KApP2hdZ3 0
Cold storage : LYjSivPiwpAd1QsSXG2GjZs5ot88D24UrR 0
Hot wallet : LZepVTDK2xin2UtSrB94VRymbeavj2Vwkw 453890 ,873486
Totaal 5.039.340 ,20

Situatie van de premine ten tijde van de overdracht (13-juni 2014)

Cold storage : LTxR9Afar4rwEqoe7X9ekTv8v5dnGDNCmU 500.000
Cold storage : LXVbsA7Yx8NUTjbFT47FZcDX8tcE7i4kEF 500.000
Cold storage : LUvVneuEosy3A68iZ6cbpTJavtxofjQFin 500.000
Cold storage : Li3G5d6fzm1yVTZFEQgMyDrxiL1jndH1p1 500.000
Cold storage : LUtyK93QgvsdXNYXYKwNN1nCvuv6EuVufp 500.000
Cold storage : LQPMW5ShBd7G2HAqB14V6gZQu5jnrgoV1b 500.000
Cold storage : LeYHLuMPjY6AhbUmeTgZhR1KnCYobiXEXr 500.000
Cold storage : LWMGFQqRdxcbDbJn5TTFNQBQx8ENUJZ9j3 500.000
Cold storage : LWansW5MHG8AyafPESvBWP5b8KApP2hdZ3 500.000
Cold storage : LYjSivPiwpAd1QsSXG2GjZs5ot88D24UrR 500.000
Hot wallet : LS17RfWgXWYAs2XbGEqWxq4MG4JaGw31Yk 39.340 ,20
Aan de stichting overgedragen premine 5.039.340 ,20

De premine tijdens het beheer van de originele ontwikkelaars

Originele premine (blok 1): LdzoLs4fzQcvnD7N9ULVcRV3PiNQwAkj9S 10.500.000