oeruschild miner certificatie

Het oeruschild voorkomt dat niet-gecertificeerde miningpool-beheerders meer dan vijf blokken achter elkaar kunnen minen. Gecertificeerde pools worden opgenomen op een witte lijst die via de blockchain zelf wordt verspreid.

Ter certificatie voldoet een poolbeheerder aan het volgende:

  • Identificeert zich in de e-Gulden blockchain middels een handtekening per blok
  • Identificeert zich bij de stichting Electronic Gulden Foundation met een identificatiebewijs.
  • Verklaart geen blokken te vervangen in de e-Gulden blockchain om zo een oude betaling te wijzigen.
  • Streeft ernaar om het pool-mining-vermogen te beperken tot beneden 50% van het totale e-Gulden netwerk-vermogen
  • Streeft ernaar om het pool-mining-vermogen niet sterk te laten wisselen.
  • Ondertekent een verklaring met het te certificeren mineradres om op deze pagina te publiceren.


Naam:stichting Electronic Gulden Foundation
KVK nummer61016764
Coinbase adres:LbvMcF1jWSLtX9JCX2U4D6mfKNP6GjZM89
Verklaring:Namens stichting Electronic Gulden Foundation verklaar ik te voldoen aan de e-Guldencertificatierichtlijnen
Handtekening:II2cAUzrPB0eqqxp3iEGlFySbO7zMFlLN+RccnfxCkXNOKZyDF04zHGXz/EFY15XK1/sx0/Dx2KSgoKcfMefZ/8=
Coinbase adres:LZ4YGsw36UHj7b9ZxkbngFWvjHJ7BS3pzH
Verklaring:Namens stichting Electronic Gulden Foundation verklaar ik te voldoen aan de e-Guldencertificatierichtlijnen
Handtekening:H78Vu5AkuXsOpwraJc6oZODhn5kVsR/Mxb3UifBuwyNmca66SxKecFC3h3BgdUiov8G/4TsPQGtMNxJ7OazJa4w=
Coinbase adres:Lbh6Ls1QyLR4Zm3y1kQtMRdikXgHFbNp6s
Verklaring:Namens stichting Electronic Gulden Foundation verklaar ik te voldoen aan de e-Guldencertificatierichtlijnen
Handtekening:G8J/dBECBeTzgzlpYOPX6tB7DxdBEfNH0nFor1eXVgyzT74uLaFv6idXWLlve9Klt7A8ySgAjmMR6OU+shqEvqw=
Coinbase adres:LLpRBsPysWXLDKE3i7YEvsvKLSsdhycfye
Verklaring:Namens stichting Electronic Gulden Foundation verklaar ik te voldoen aan de e-Guldencertificatierichtlijnen
Handtekening:INyZzokA9C3Kyx24aYX42RP8/2w6ABGVxym8ZQPC6YMyG/MSsG/ReaQsRaxsAnney64hCK1v9QiVmq5kx7USVOk=

Naam:stichting eFiliaaL
KVK nummer:68057857
Coinbase adres:LhfGqh1RHtY8bTtom9kK4CcUSv7w4cCpvm
Verklaring:Namens stichting eFiliaaL verklaar ik te voldoen aan de e-Guldencertificatierichtlijnen
Handtekening:Hzft9hPlFZhspBeIZFYvqE7+7uWnJXIPqNJXjjFfEvCcC+N4iPt2QqJh5cAYULtYlOsf8DXztNK1GLWjbS4uFVw=

Coinbase_adres
Het e-Gulden adres waar de mineropbrengsten naar toe gaan. Aan dit adres is te herkennen wie het blok heeft gemined. De gecertificeerde miner dient een handtekening op te nemen in het blok waarmee hij bewijst dat hij de eigenaar is van dit adres. Bij het opvragen van het blok laat de e-Gulden software zien of er een geldige handtekening in het blok aanwezig is en of dit dit afkomstig van een gecertificeerde miner.
"identified": true
"certified": true

Handtekening
De handtekening kan worden geverifieerd met de e-Gulden wallet. Gebruik daardoor de functie "Bestand - VerifiŽer bericht".
Het coinbaseadres vult u in als e-Guldenadres;
In het tekstblok vult u de verklaring in.
In het veld handtekening vult u de handtekening in en vervolgens drukt u op "verifieer handtekening".