Wat is een e-Gulden (EFL)

e-Gulden (EFL) is cryptogeld. Het is een variant van Bitcoin maar met een eigen netwerk. De ontwikkelaars van EFL beschouwen de EFL als een verlengstuk en steunpilaar van Bitcoin en zorgen ervoor dat Bitcoin technisch op de voet wordt gevolgd. Functioneel is EFL gelijk aan Bitcoin, maar doordat beide projecten zelfstandige netwerken vormen zullen transacties elkaar niet storen. Doordat EFL Nederlandstalig is opgezet wordt een selectieve gebruikersgroep bereikt en wordt de toeloop selectief. Door lokale transacties in een apart netwerk te laten plaatsvinden wordt Bitcoin ontlast maar wordt de totale capaciteit van cryptogeld vergroot. Het is eenvoudig in te zien dat capaciteit een grote uitdaging zal blijven voor Bitcoin en dat lokale cryptomunten daar een logische oplossing voor zijn.


Tip: In onderstaande video wordt capaciteit als argument voor een Nederlandse cryptogeldvariant getoond.
Opmerking: markten zijn wispelturig en de markten die in de video worden genoemd zijn mogelijk al weer vervangen of aangevuld. In het e-gulden-circuit staat de actuele stand van zaken.

De toegevoegde waarde van EFL

Omdat EFL functioneel gelijk is aan Bitcoin volstaat het, wat functionaliteit en perspectief betreft, om te verwijzen naar Bitcoin. De afgelopen jaren is veel kritiek geuit over varianten van Bitcoin (Altcoins) omdat de toegevoegde waarde ten opzichte van Bitcoin niet werd ingezien. Ten onrechte wordt die toegevoegde waarde gezocht in de richting van techniek en functionaliteit. Wat men over het hoofd ziet is de specifieke gemeenschap van gebruikers van een Altcoin: de community en haar identiteit. Het is praktisch en logisch om transacties op basis van een lokale identiteit van elkaar te scheiden en zo een capaciteitsprobleem te voorkomen. Het is ook praktisch om lokaal slechts een beperkt aantal muntsoorten te hanteren. Momenteel zijn er weliswaar duizenden Altcoins maar een winkelier zal een gangbare munteenheid willen gebruiken. Het is ook praktisch dat een lokale gemeenschap zich werpt op het onderhouden, ondersteunen en versterken van hun eigen munteenheid. Voor iedere munteenheid met een wereldwijd karakter geldt hetzelfde capaciteitsprobleem als voor Bitcoin en zal deze met Bitcoin moeten concureren. Het is onvermijdelijk dat bij een wereldwijde doorbraak van cryptogeld lokale keuzes gemaakt moeten worden. De lokale munt is dan geen concurrent, maar een verlengstuk van Bitcoin.

Capaciteit inzichtelijk met een paar cijfers.

Afgerond kunnen we de wereldbevolking stellen op 10 miljard mensen die gemiddeld dagelijks 10 betalingen zullen uitvoeren. Naarmate innovatie voortschrijdt zal het aantal financiŽle transacties toenemen, maar 100 miljard betalingen per dag is een capaciteit om rekening mee te houden (bovenstaande video noemt voorzichtig 14 miljard). De capaciteit van Bitcoin is "slechts" 1 miljoen betalingen per dag. Het verschil is een factor 10000. Om een indruk te geven symboliseert in onderstaande figuur de witte punt de capaciteit van Bitcoin en het blauwe vlak het aantal betalingstransacties wereldwijd.

Dit is alleen nog maar de netwerkcapaciteit maar er is ook nog sprake van opslagruimte. Een transactie kost omstreeks 100 Bytes aan opslagruimte. Als Bitcoin op volle toeren draait kost dat 0,1 GB per dag, terwijl het wereldwijde betalingsverkeer 10TB per dag zou vragen. Zelfs als er op afzienbare termijn een oplossing komt om Bitcoin betalingsverkeer om te leiden naar een schaduwnetwerk (lightning), zodat er per persoon maar (stel) 4 betalingen per jaar in het bitcoinnetwerk zelf terecht komen, vraagt dat een dagcapaciteit van ruim 10 maal de dagcapaciteit van Bitcoin. Het splitsen van het wereldwijde betalingsverkeer over honderden lokale netwerken maakt de toepassing van cryptogeld veel hanteerbaarder en realistischer. Initieel kan ieder netwerk worden ingericht met een bepaalde capaciteitsvoorziening. De capaciteitsvoorziening van EFL is bijvoorbeeld vijf maal zo groot als die van Bitcoin.

Waar gaat het eigenlijk om?

Het belangrijkste motief voor cryptogeld is om de controle over financieel bezit in handen te leggen van het individu. Momenteel ligt die controle vrijwel volledig bij de combinatie bank en overheid. Dat betekent niet dat de rol van de overheid (als democratisch instituut) met cryptogeld wordt ondermijnd, maar wel dat de mogelijkheid wordt ingeperkt voor het ontstaan van een niet-democratische overheid. Doorbraak van cryptogeld betekent ook niet dat banken hun rol als financieel dienstverlener wordt ontnomen, maar wel hun monopoliepositie en hun macht om geld te scheppen (geld uit te lenen dat zij niet bezitten) en zo te laten ontwaarden. De reden daarvoor is dat bij de overdracht van cryptogeld slechts twee personen betrokken zijn: De betaler en de ontvanger. Op het moment van betaling weet uitsluitend de ontvanger dat de betaler cryptogeld had, maar niet hoeveel cryptogeld deze nog over heeft. Zelfs als de ontvanger de transactie rapporteert, waartoe hij bijvoorbeeld verplicht is als het gaat om een factuur en het registreren van BTW, blijft het cryptogeldbezit van de betaler buiten beeld. De boekhouding is compleet als ook de betaler de transactie rapporteert om zijn BTW terug te vorderen.

Het gaat niet om de prijs van nu

Bij het vergelijken van cryptomunten lijkt het logisch dat beleggers zich laten leiden door de actuele prijs. Helaas is de actuele prijs een slechte indicator voor de potentiŽle prijs als daar niet een aantal eigenschappen van cryptogeld bij betrokken worden. Die eigenschappen zijn:
  • De verhouding tussen het aantal munten nu en het aantal munten binnen de beleggingshorizon (inflatie).
  • Is muntuitgifte gedecentraliseerd en heeft iedereen dezelfde mogelijkheden om de de munt te vergaren?
  • De investeringsmogelijkheden van de oprichters en hun "early adopters".
  • De band tussen oprichters en "early adopters" en de community waar de cryptomunt voor bestemd is.
  • De omvang van de community waar de cryptomunt voor bestemd is.
  • De band binnen de community waar de cryptomunt voor bestemd is.
  • Adoptiepotentieel binnen de community waar de cryptomunt voor bestemd is.
Ten onrechte is momenteel marktcapitalisatie de belangrijkste maatstaf om cryptomunten te vergelijken en op te nemen in overzichten. Marktcapitalisatie is de actuele prijs per munt vermenigvuldigd met het aantal munten in omloop en heeft geen relatie met de bovenstaande eigenschappen. De belangrijkste verdienste van coinmarketcap.com is dat het een compleet overzicht biedt van cryptomunten op de markt. Marktcapitalisatie is echter een bijzonder slechte beleggingsindicatie om de volgende redenen:
  • Muntsoorten met een hogere oplage worden hoger gewaardeerd dan muntsoorten met een kleine oplage. Zelfs als de dagomzet laag is bepaalt de actuele prijs de prijs van alle munten in omloop.
  • Een hogere muntoplage heeft geen enkele toegevoegde waarde omdat cryptogeld oneindig deelbaar is. Momenteel wordt de waarde van iedere cryptomunt ten opzichte van Bitcoin uitgedrukt met acht cijfers achter de komma. Een hogere muntoplage is een overduidelijk middel om onwetende beleggers te manipuleren. Een eenvoudige oplossing om dit te corrigeren is door de marktcapitalisatie te delen door een oplagefactor = bitcoinoplage / altcoinoplage.
  • Omdat marktcapitulatie momenteel de belangrijkste waardering is krijgen veel muntsoorten met een hoge oplage ten onrechte een toppositie. Als beleggers een hoge positie beschouwen als een hoge waardering, dan is hun investering gebaseerd op die muntoplage en dus op een eigenschap zonder waarde. EFL heeft een vergelijkbare oplage als Bitcoin. De oprichters van EFL hebben zich niet door deze manipulatiemogelijkheid laten leiden. Het getuigt daarom van visie als media de e-Gulden toch aan bod laten komen.

Een populair argument tegen cryptogeld is de sterke schommeling van de prijs. Het motief is dat de waarde van geld stabiel zou moeten zijn. De prijs op dit moment is echter pure speculatie en heeft weinig te maken met de potentiŽle waarde. De actuele prijs is meer een afspiegeling van de marketingcapaciteit en het financiŽle vermogen van Altcoinstichters en early adopters.

Zolang cryptogeld niet definitief is doorgebroken is het inderdaad minder geschikt als een betaalmiddel en beter geschikt als een belegging. Bij een definitieve doorbraak van cryptogeld is de prijs een afspiegeling van de waarde die de community eraan heeft toevertrouwd. Op het moment dat cryptogeld het fiatgeld vervangt (Euro, Dollar,...) wordt cryptogeld zelf de waardereferentie. Als cryptomunten nauw met elkaar in verband staan (door het bestaan van een vrije markt) zullen de economische verhoudingen tussen de verschillende communities erin worden weerspiegeld. Omdat cryptogeld nog vrijwel onbekend is bij het grote publiek, laat staan de techniek en de mogelijkheden van cryptogeld, heeft de prijs van nu weinig betekenis.

Prijsstabiliteit ontstaat vanzelf als een munt gangbaar wordt en er niet met de geldhoeveelheid wordt gerommeld. Het protocol dat bepaalt hoeveel en hoe snel nieuwe munten ontstaan is daarom heilig en mag niet worden gemanipuleerd

Bescherming van een lokaal betalingsnetwerk: het oeruschild

Het bitcoinnetwerk wordt beschermd tegen misbruik door wereldwijde computerkracht. Doordat Bitcoin verreweg de grootste cryptomunt is wordt ervan uitgegaan dat de totale computerkracht zo groot is dat er geen malafide partij het bitcoinnetwerk naar zijn hand kan zetten door meer dan 50% van de computerkracht te leveren. Een lokaal betalingsnetwerk heeft per definitie een minderheid van de totale computerkracht tot zijn beschikking. De EFLontwikkelaars hebben een unieke oplossing bedacht (oeruschild genaamd) om het EFLnetwerk te beveiligen tegen malafide partijen. Deze oplossing maakt onderscheid tussen gecertificeerde computerkracht en anonieme computerkracht. Doordat het netwerkprotocol vereist dat ťťn zesde deel van de computerkracht gecertificeerd moet zijn binnen een periode van gemiddeld twaalf minuten wordt iedere betaling gemiddeld om de 12 minuten gecertificeerd. Voor normale betalingen is het niet nodig om zo lang te wachten, maar voor grotere bedragen of als de betaalpartner wordt gewantrouwd wordt deze wachttijd aangeraden.

Het energieverbruik aan banden gelegd

Een veel gehoorde kritiek op Bitcoin is het energieverbruik waarmee het netwerk in stand wordt gehouden. Een bekende tegenwerping is weliswaar dat het huidige financiŽle systeem een veel grotere vervuiler is. Of de kritiek terecht is of niet, vermindering van het energieverbruik is altijd positief. Dat is precies wat met de gecertificeerde computerkracht van EFL wordt bereikt. De totale energie die wordt gebruikt in het EFLnetwerk wordt beperkt door de hoeveelheid gecertificeerde computerkracht. Minimaal ťťn zesde deel van de computerkracht moet gecertificeerd zijn, zodat het zinloos is om meer dan vijf maal de gecertificeerde computerkracht op het netwerk in te zetten.

Het belonen van loyaliteit

Bij Bitcoin en andere Altcoins is winstgevendheid het motief om computerkracht in te zetten (te minen) op het netwerk. Zo wordt computerkracht ingezet afhankelijk van de winstgevendheid van het rekenwerk. Als beloning voor de inzet van computerkracht worden nieuwe munten aangemaakt die worden verdeeld op basis van die inzet. De prijs van een munt heeft zo direct invloed op de hoeveelheid computerkracht die op het op het netwerk af komt.

Winstgevendheid biedt echter geen optimale netwerkbescherming blijkt in de praktijk. Bij het EFLnetwerk wordt daarom loyaliteit extra beloond. Doordat ten minste ťťn zesde van de rekenkrachtbeloning naar gecertificeerde computerkracht gaat, onafhankelijk van de hoeveelheid van die computerkracht, is gecertificeerd minen relatief gunstig op het EFLnetwerk.