Veel gestelde vragen en korte instructies

De e-Gulden is een ruil-, reken- en spaarmiddel bestemd voor Nederland.

De e-Gulden is Elektronisch geld. Dat betekent dat het bezit, het gebruik en de overdracht van e-guldens is gebaseerd op veilige wiskundige principes die in software zijn ingebouwd. De e-Gulden is een Nederlandse variant van Bitcoin, maar met een eigen netwerk. Elektronisch geld, Cryptogeld of cryptocurrency of zijn verschillende namen namen voor hetzelfde principe: Een "Open source", een "Open boekhouding" en een vrij, via internet toehankelijk "betaalnetwerk" voor het uitwisselen van waarde. Dit mechanisme wordt door miljoenen mensen gebruikt en op de proef gesteld.

Elektronisch geld kent inderdaad geen grenzen, maar dat geldt ook voor zaken als taal, voetbal en economie. Het zijn zaken waar specifieke kenmerken aan kleven als ze betrekking hebben op een nationaliteit. Voor elektronisch geld betreft dat de plaats van oprichting, het taalgebruik en gebruiksconcentratie.

Er is ook een technische reden om te streven naar regionale concentratie en dat is netwerkbelasting: Een elektronisch betaalnetwerk wordt belast met alle betalingen die daarbinnen plaatsvinden. Een regionale opdeling is daarom efficiënt, terwijl het erg eenvoudig is om geld uit te wisselen tussen verschillende netwerken. Dat gebeurt op vrij toegankelijke beurzen, waar gemiddeleld 0,25% transactiekosten wordt gerekend, maar waar ook de onderlinge waardebepaling plaatsvindt.

Om met de e-Gulden aan de slag te gaan is een portemonnee onmisbaar. Een portemonnee is een softwareprogramma, waarmee unieke rekeningnummers worden aangemaakt en opgeslagen. Een rekeningnummer bestaat uit twee componenten: een openbaar nummer en een privé nummer. Iedereen kan e-Guldens overmaken naar het openbare nummer. Alleen de eigenaar van het privé nummer kan het ontvangen geld spenderen.

Ontvangen en spenderen vindt plaats door middel van een transactie die over het betaalnetwerk wordt gestuurd en die door alle aangesloten knooppunten (portemonnees) wordt gecontroleerd en opgeslagen. De totale verzameling transacties heet een blockchain of blokketen. De blokketen is dus een zeer efficiënte gemeenschappelijke boekhouding die niet op een centrale plaats maar door alle aangesloten knooppunten afzonderlijk wordt bijgehouden.

Omdat iedereen vrij is om ze te kopen of te verkopen. Dit kan worden vergeleken met aandelen. De e-Gulden is beschikbaar op de vrije markt en het e-Gulden netwerk reguleert dat er nooit meer dan 21 miljoen in omloop zullen komen. Dat maakt de e-Gulden tot een zeer betrouwbaar kapitaalgoed. De prijs wordt bepaald op beurzen door kopers en verkopers. Het grote verschil met aandelen is dat het aantal e-Guldens eenmalig is vastgelegd en niet kan worden aangepast. De markt heeft dus geen last van de willekeur een een centrale partij die extra aandelen kan uitgeven.

Het is natuurlijk wel zo dat e-Guldens ooit zijn ontstaan "uit het niets". Dat gebeurt dankzij "miners" (delvers). Miners zijn deelnemers die hun computer inzetten om de integriteit van de blokketen te garanderen. Zij zijn het die door gespecialiseerd rekenwerk nieuwe transacties onlosmakelijk koppelen aan de totale boekhouding. Om de twee minuten wordt er een beloning uitgeloofd, in de vorm van e-Gulden, aan de miner die daar in slaagt. De omvang van die beloning is in de toekomst vastgelegd, zodat in totaal nooit meer dan 21 miljoen e-Guldens zullen bestaan.

Een groot verschil met de uitgifte van aandelen is dat de uitgifte van elektronisch geld in eerste instantie geen groot publiek kan bereiken doordat het onbekend is. Die onbekendheid zorgt er ook voor dat er wordt geaarzeld om het te gebruiken, zodat de gedachte was om een flink deel van de e-Gulden uit te delen om de gebruiksdrempel te verlagen. Ook bij de introductie van de euro is een dergelijk kennismakingspakket verspreid.

Dat uitdelen bleek echter niet zo vanzelfsprekend als gedacht. Initieel hebben zich 3.500 mensen gemeld en nadien heeft de stichting Electronic Gulden Foundation diverse campagnes gevoerd om dit uitdelen voort te zetten. Momenteel zijn nog twee campagnes aktief waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om eenmalig e-Guldens aan te vragen.

 • De eerste campagne is een partnerprogramma, waar externe partijen met een zinvolle aktie kunnen helpen met uitdelen.
 • Het tweede programma heet vrienden van de e-Gulden. Daarin kan iedereen, door een klein beetje promotie te maken op sociale media, 6.25 e-Gulden opvragen.

Om e-Guldens te gebruiken zul je ze eerst moeten hebben, maar om e-Guldens te kunnen hanteren zul je ze eerst moeten kunnen vasthouden. Daartoe dient de portemonnee die bestaat in meerdere verschijningsvormen.

De laagste drempel die we konden verzinnen is een portemonnee waar al wat in zit. Die bereik je via efl.nl. Het is een portemonnee die bestemd is voor kleinere bedragen zoals je die ook in je eigen portemonnee verantwoord vindt om mee te nemen. Op het moment dat je die portemonnee een naam geeft (zo kort mogelijk voor eigen gemak) komt er automatisch een klein beetje e-Gulden beschikbaar.

Open een webbrowser en ga naar efl.nl

 • Je ziet een oranje portemonnee. Dit is jouw portemonnee.

 • Klik op het wiel-icoon (instellingen)

 • Je krijgt 7 instellingen te zien, maar alleen de eerste twee zijn noodzakelijk voor een beetje welkomst-EFL.

 • Klik op Pukcode

 • Dit is een persoonlijke herstelcode. Lees de aanwijzingen goed door en volg deze exact op. Waar het om gaat is dat je de Pukcode (een getal van 64 cijfers) niet kwijt raakt.

 • Klik op Naam

 • Je kunt hier invullen wat je wilt. Het handigste is om hier een kort woord te gebruiken. Wanneer je hier je voornaam invult en deze is nog niet eerder gebruikt dan heb je een portemonnee met je eigen naam. Is je naam al in gebruik, vul dan iets in wat op jou betrekking heeft

 • Dat is alles! Als je nu naar het eerste tabblad gaat of het scherm ververst zie je een positief saldo

  Dit kan met de efl.nl-portemonnee binnen één minuut.
  Een voorwaarde is natuurlijk dat je betaalpartner toegang heeft tot internet

  0:00 Vraag of je betaalpartner wil gaan naar efl.nl. Vul zelf alvast een eurobedrag in dat je wil overmaken

  Efl.nl opent zich bij de betaalpartner met een nieuwe lege portemonnee

  0:10 Laat op het wieltje “instellingen” klikken en vervolgens op de instelling “naam”.

  Een voornaam is natuurlijk het meest eenvoudig als deze nog beschikbaar is, maar een emailadres kan ook en is altijd uniek

  0:40 Vraag om deze nieuwe naam. Type die zelf in en druk op “controleer bestemming”.

  Als je de naam goed hebt ingevoerd verschijnt de “OK knop”

  0:50 Druk op OK

  Binnen een paar seconden ontvangt de betaalpartner een bevestiging van ontvangst. Laat hem of haar eventueel het scherm verversen.

  Meldt de betaalpartner dat hij de overige instellingen, maar met name de pukcode, goed doorleest en opvolgt.

  Deze vraag is vaak geopperd en komt voort uit een vermoeden van onrechtvaardigheid. Daar is veel tegen in te brengen, maar op hoofdlijnen het volgende:

  • Met een nieuwe vorm van geld is het niet mogelijk om de verdeling een afspiegeling te laten zijn van bijvoorbeeld het huidige euro-bezit, tenzij de euro zou moeten worden ingeleverd en daarmee afgeschaft. Dat is niet het geval, zodat het bezit van e-Gulden op dit moment een afspiegeling is van vertrouwen in de nieuwe technologie die ermee gepaard gaat.
  • Als de e-Gulden in de toekomst breed gedragen wordt zou het bezit van 1 EFL een gelijke verdeling betekenen over alle Nederlanders. Voorlopig is het een minimale moeite om aanspraak te maken op één EFL en een extreem lage instapdrempel.
  • Als je jong bent is het moeilijk om je te verdiepen in geld voor de toekomst. Het is echter eenvoudig om, zeg 50 euro, te investeren via efl.nl. Dat is zoveel zinvoller en leerzamer dan een investering in bijvoorbeeld de lotto. Join the club zouden we zeggen.
  De onderstaande Disqus vraag-en-antwoord lijst is niet bedoeld voor support, maar voor vragen die van algemeen nut zouden kunnen zijn. Als je snel hulp wilt mail je het beste naar support@e-gulden.org. Onderstaande vragen zijn bedoeld ter lering.