Communicatie

In een open wereld wordt veel gecommuniceerd. Vaak is de vraag wat waar is en wat niet. Hoe onbuigzaam elektronisch geld ook mag zijn, het is onderhevig aan meningen en je zou kunnen zeggen aan smaak. Onder het hoofdstuk "Communictaie" brengen we de belangrijkste discussies en meningen bij elkaar.

Onderstaande tekst begeleidt de index aan de rechterzijde.

Bij de oprichting van de e-Gulden is erg veel media-aandacht geweest en is de landelijke pers diverse malen bereikt. De stemming was verbaasd of zelfs enigszins verrukt, maar ebde na enkele weken weg om niet of nauwelijks terug te keren. Artikelen verschenen in het parool, Volkskrant en AD

De moedermunt bitcoin daarentegen bereikt met de nodige regelmaat de pers. In nagenoeg alle gevallen betreft dit criminele activiteiten waar Bitcoin betrekking op zou hebben en wordt elektronisch geld op de koop toe negatief gestigmatiseerd. Wat telkens duidelijk is dat er met weinig kennis van zaken wordt geredeneerd. Als je zelf wel beschikt over de juiste kennis is het overduidelijk dat de media de publieke opinie een bepaalde richting in proberen te krijgen. Waar kennen we dat van? Een "mooi" voorbeeld is een artikel in Elsevier uit medio 2015.

Door de stichting worden enkele sociale media-kanalen onderhouden. Onder @eguldenfoundatie worden met name verwezen naar toevallige nieuwsfeiten, en natuurlijk wat kleur en willekeur van de stichting zelf.

Voor formelere uitingen hanteert de stichting een facebookpagina. Een vrije discussieruimte op facebook wordt gevormd door de facebook-groep egulden.

Forums zijn natuurlijk discussie-platforms bij uitstek. Vanaf de oprichting is er een forum aktief, maar geleidelijk aan is dat verdrongen door facebook. We houden het forum voorlopig wel in leven voor wie een en ander wil nalezen, maar veel discussie vindt er de laatste tijd niet plaats. We willen wel iedereen aanmoedigen om bij vragen liever het forum of facebook te gebruiken. Het antwoord kan immers nuttig zijn voor andere lezers.

Een van de uitgangspunten bij de oprichting van de e-Gulden is dat de munt bestemd is voor Nederland. Het is een experiment om te streven naar levensvatbaarheid binnen landsgrenzen en zo op eigen benen te staan. We kiezen er daarom heel bewust voor om vooralsnog niet uit internationale vaatjes te tappen. Dat neemt niet weg dat iedere elektronische munt niet aan grenzen gebonden is. Aankondigingen die de moeite waard zijn voor buitenlands publiek gebeuren daarom op Bitcointalk. Bitcointalk is van "oudsher" het medium voor alle Altcoins voor aankondigingen.

Hoewel de stichting zich liefst niet centraal zou willen opstellen is enige co÷rdinatie op het gebied van educatie en promotie alleen maar praktisch. Het zou daarnaast een goede zaak zijn als professionele partijen zich hierop zouden storten, zoals het bestaande economische systeem ondersteund wordt door een grote dienstensector.

Zolang dit nodig is zal onder dit hoofdstuk de realisatie van de doelstellingen en de robustheid van de e-Gulden worden aangetoond.

In de nevenstaande index wordt onder "Overige referenties" een aantal verwijzingen naar de e-Gulden opgesomd. Suggesties voor aanvulling zijn altijd welkom.