Terugblik eerste campagne étappe

 

Campagne 1

Weet u nog uit de vorige nieuwsbrief, nummer 22?  Toen introduceerden we het zogenaamde Oeruschild bij u. Een unieke software oplossing om het altijd op de loer liggende cryptogeldprobleem van de zogenaamde “double spend” op te lossen. Als buitengewoon interessant bij-effect werd het noodzakelijke energieverbruik drastisch teruggebracht. Dat energieverbruik was nodig om voldoende rekenkracht operationeel te hebben om te voorkomen dat hetzelfde geld tweemaal kan worden uitgegeven. Maar omdat Oeruschild dat risico voorkomt is geen extreme rekenkracht meer nodig. Dat betekent dat we bij e-Gulden de aandacht verleggen van rekenkracht (mining) naar het gebruik van de portemonnee (node).

Waarom betalen voor nodes?

Een node zorgt voor het doorgeven van allerlei informatie over het netwerk. Bijvoorbeeld het versturen van geld. Door de inzet van nodes wordt de decentralisatie bewerkstelligd die nu juist de basis is van crypogeld. Je kunt het ook omkeren: Zonder nodes geen cryptogeld. Maar hoewel de miner beloond wordt voor zijn eveneens belangrijke werkzaamheden, gold dat voor de node eigenlijk nooit. En daarom is besloten om dat binnen e-Gulden anders aan te pakken. We gingen iedereen die een node draaiend had op zijn computer 1 EFL per uur betalen voor elk uur dat de node in het netwerk gesignaleerd werd.

Uitbetaling

Uitbetaling zou plaatsvinden per de eerste week van november. Op zaterdag 4 november was het dan zover. Veel mensen werden er duidelijk nerveus van maar iedereen was meestal toch blij verrast dat hij of zij het opgebouwde bedrag aan EFL in de wallet ontving. Uiteindelijk is een bedrag van 299.724EFL uitbetaald ( index.php/campagnes ). We hadden 500.000EFL gereserveerd, maar de campagne moest natuurlijk op stoom komen en ongeveer 10%  van de deelnemers laat hun computer ’s nachts niet aan staan. En ja, dan stopt de teller een tijdje. Maar dat is uiteraard een vrije keuze van iedereen.

Een vervolg lag voor de hand

Dat we een vervolg aan deze succesvolle campagne zouden gaan geven lag natuurlijk voor de hand. Het leek er zelfs op dat we het aantal in Nederland draaiende Bitcoin-nodes zouden kunnen overtreffen. Een uitdaging nietwaar? En hoe meer nodes, hoe meer stabiliteit in het netwerk, hoe meer mensen leren omgaan met cryptogeld én hoe meer mensen we kunnen belonen. Dat is een taak die de stichting e-Gulden Foundation zichzelf heeft gesteld en natuurlijk ook leuk is om te doen. Tijd dus voor een tweede campagne waarbij we de boodschap van e-Gulden op grotere schaal gaan verkondigen. En wie dat gaat doen? U natuurlijk!

 


De ambassadeurscampagne

Waarom juist ik?

Als u wel een op ons forum of op de facebookgroep komt dan komt u ze regelmatig tegen: Commentaren als: “Jullie moeten dit doen…”, “jullie doen dit niet goed”, “jullie moeten hier voor zorgen” etc, Kennelijk zien veel mensen de stichting die de premine en de walletsoftware beheert als een soort eigenaar van e-Gulden die dan ook maar alles moet regelen wat met e-Gulden te maken heeft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De stichting is eigenlijk niet meer dan een juridische constructie die bestaat uit mensen uit de e-Guldencommunity zoals uzelf, die elkaar controleren en die zichzelf door u laten controleren op het gebied van de e-Gulden. Alle e-Guldenuitgaven zijn openbaar, zoals bijvoorbeeld de uitkeringen van de laatste campagne (index.php/campagne=0010-oeru1). En er moet een aanspreekpunt zijn voor het beheer van de software. Maar verdere actie mag van de stichting-vrijwilligers niet verwacht worden. Daar is de community van e-Gulden voor bedoeld. En daar maakt u dus deel van uit.

 

U wordt ambassadeur

Maar het gaat verder, want waar de stichting nog uit onbezoldigde vrijwilligers bestaat, ontvangt u zelf een vergoeding van uw werkzaamheden. Bij de eerste campagne-étappe was dat het draaien van een node op uw computer Bij de tweede étappe is daar een taak bijgekomen:  als ambassadeur andere mensen aansporen om ook een node voor e-Gulden te gaan draaien. Deelnemers van de voorlaatste étappe noemen we daarom ambassadeurs. Zoals een land ambassadeurs heeft om het land te vertegenwoordigen zo vertegenwoordigt u de e-Gulden als e-Guldenbezitter.

 

Hoe wordt u ambassadeur?

Op onze website staat tot in een redelijk detail beschreven hoe deze ambassadeurscampagne in zijn werk gaat. Inschrijven is iets complexer geworden, maar daardoor kunnen we geleidelijk ook een klein leereffect inbrengen. Als ambassadeur weet u al hoe de software moet laten werken en bij de inschrijving leert u hoe u een onvervalsbare handtekening kunt maken. Er is een beschrijving en voor wie dat handig vindt een pdf met schermdumps. Dat kan niet missen en uiteindelijk is er het forum en de facebookgroepen (en de mail: support@e-gulden.org). Samen komen we er wel uit.

 

Koppeling ambassadeur en nieuwkomer

Nu vindt u iemand die ook wel wil meedoen en zo’n 100 euro wil verdienen. Die moet dezelfde stappen doorlopen om in te schrijven. Natuurlijk helpt u als goede ambassadeur daar even bij. Het nieuwe lid krijgt bij het inschrijven een extra invulveld waarmee hij u als ambassadeur kan aangeven. De software herkent u namelijk al als ambassadeur en de nieuwkomer als nieuwe deelnemer. Als de nieuwe deelnemer per abuis wordt aangemerkt als ambassadeur dan kunt u een mailtje sturen (weer naar foundation@e-gulden.org) waarin u uitlegt hoe het werkelijk zit. Daarmee is de koppeling compleet.

 

Zoek hulp op de juiste plaats

U moet het allemaal maar eens op de website bekijken (index.php/campagne_oeruschild)  en als er vragen zijn dan kunt u die kwijt via het emailadres foundation@e-gulden.org of via de facebookpagina https://www.facebook.com/groups/EFLFoundation. Dat zijn de meest directe kanalen. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden om vragen te stellen zoals het forum, andere facebookgroepen of de chatmogelijkheden maar hoe meer u uw vraag ergens verstopt, hoe langer het zal duren voordat deze wordt beantwoord. Maar dat spreekt voor zichzelf, nietwaar?

 

Ontwikkeling

Inmiddels is al een redelijk grote groep mensen aan de gang gegaan met de ambassadeurscampagne. In de onderstaande grafiek ziet u de ontwikkeling van de nodes. Wat de verschillende kleuren voorstellen ziet u naast de grafiek.

Daaronder ziet u een tabel met de situatie tot nu toe. Ondanks het feit dat er nog geen ruchtbaarheid aan de ambassadeurscampagne is gegeven, loopt deze als een trein.

 

 

Tussenresultaten etappe 2

Nieuwe inschrijvingen voor de  nieuwsbrief

490

Handtekeningen

607

Ingevulde mailadressen

530

Ambassadeurs

365

Nieuwkomers

244

Nieuwkomers zonder ambassadeur

14

 

 

We zijn er heel tevreden over. U ook? Laat het weten. En als u niet tevreden bent, dan horen we dat ook graag.

 


Uitdagingen voor de ambasadeur

 

Nu gaat u als ambassadeur op een paar problemen stuiten. Sommigen realiseren zich dat nu pas, maar bedenk dat de stichting hier al bijna vier jaar ervaring mee heeft. Ze zijn zeker niet nieuw te noemen. Een korte poll op de Facebookpagina https://www.facebook.com/groups/EFLFoundation leverde een leuk lijstje met uitdagingen op. Laten we het eens bekijken en de punten van commentaar voorzien. U zult versteld staan van de voorspelbaarheid van de reacties van uw publiek.

 

 

1. Men snapt het wel maar vertrouwt het niet volledig om toch mee te doen

Cryptogeld staat niet echt goed bekend. Daar zorgen de mainstream media wel voor. Logisch dat mensen huiverig worden. Hebt u wel eens een tekst als “Eurocrimineel blaast pinautomaat op” in de krant zien staan? Nee, waarschijnlijk niet. Maar de kop “Bitcoincriminelen gijzelen ziekenhuis” stond enkele weken geleden wel degelijk in grote letters op de voorpagina. Daar zult u dus een verhaaltje bij moeten hebben, maar dat moet wel te doen zijn, toch?

 

2. Men vindt het allemaal maar ingewikkeld

Het probleem is dat veel mensen in een paar minuten een nieuwkomer even wil overtuigen van het nut van cryptogeld. Dat gaat u niet lukken. Trek daar maar wat extra tijd voor uit. En maak het vooral niet te ingewikkeld. Gebruik een vergelijking met contant geld. Dat gaat ook van de ene portemonnee naar de andere. Net als bij cryptogeld. Moeilijker is het niet en moet u het ook vooral niet maken. Zeker als u er allerlei politieke aspecten bij gaat betrekken zullen de meeste mensen direct afhaken en het onbegrip zal alleen maar verder toenemen.

 

3. Men denkt dat het om een piramidespel gaat

Ja, dat is een klassieke. Die horen we al vier jaar. Bij een piramidespel moet u geld investeren om mee te mogen doen en dan krijgt u misschien in de toekomst iets terug. Hier investeert u niets. U installeert een wallet en zet die aan als u uw computer toch gebruikt. Daar krijgt de nieuwkomer geld voor (u ook trouwens). Wat heeft dat met een piramidespel te maken? Inderdaad, helemaal niets.

 

 

4. Mensen zien niet in waarom je een digitale munt moet hebben terwijl deze niet uitgegeven kan worden

Dit is ook een veelgehoord punt. De wereld is nog niet zo ver. Maar, zoals de stijgende koersen wel bewijzen, is men er druk naar toe aan het werken. Binnen afzienbare tijd mag verwacht worden dat betalen met cryprogeld net zo gewoon is als nu met euro’s. e-Gulden kent het eFiliaal project als een voorbeeld om een economie onder de egulden te leggen waarin betalen met cryptogeld normaal is. Dat gaat e-Gulden binnenkort een gigantische en praktische voorsprong geven op andere munten.

 

5. Men denkt dat alleen de Bitcoin zal gaan overleven

Tja, voorspellen is lastig. Rond Bitcoin zijn niet voor niets zoveel acties gaande. Het is gewoon te traag voor betaalverkeer. Klaar. Altcoins als e-Gulden kunnen dat prima opvangen. Maar zolang de echte bitcoinpuristen nog liever een traag systeem hebben dan het woord altcoin in de mond te nemen, zal het nog wel even duren. Zeker zal Bitcoin overleven maar dan als een soort goud in een decentraal geldstelsel. Betalingen zullen via intermediairs of lokaal via altcoins gaan lopen.

 

6. Men zit al bij een andere cryptomunt

Dat kan. Dan pak je toch gewoon deze meevaller mee? Heb je een er een munt bij. Prachtig toch? Wat is het probleem? Als iemand mij een zak USdollars aanbiedt naast mijn euro’s dan pak ik die echt wel aan.

 

7. Men is bang voor bij-effecten zoals hackers en virussen

Dit is pure bangmakerij. Een e-Gulden node is zeer veilige software.

 

8. Men begrijpt niet waar ik het over heb

Dit punt is eigenlijk hierboven al behandeld. Samenvattend: Houd het simpel en haal er niet teveel bij wat er niet toe doet.

 

9. Men heeft geen tijd om iets nieuws op te pakken

Heeft men echt geen tijd? Hoe lang moet men normaal werken voor 100 Euro? Hoeveel denkt men dan nodig te hebben? Na de installatie van de wallet (waar u echt niet naast hoeft te blijven zitten)) praten we over een paar seconden per dag om de wallet te starten. Nu, als men dat niet meer heeft wordt het tijd voor een andere planning.

 

10. Men denkt dat het om een vorm van Multi Level Marketing gaat

MLM is een verkooptechniek, meestal tussen  particulieren onderling en is in de verte te vergelijken met piramidespelen. Het heeft enkele jaren geleden diepe wonden geslagen en families, vrienden en collega’s tot vijanden gemaakt. Heel veel mensen zijn dat nog niet vergeten en houden alles wat in de verste verte op MLM lijkt op een grote afstand.

 

11. Men wil de computer niet dag en nacht aan laten staan

Prima. Dan ontvangt u wat minder en u moet er aan denken om de wallet (de node) even op te starten. Verder geen enkel probleem

 

12. Men denkt te moeten investeren

Dat punt is snel te ontzenuwen. U krijgt geld. Als het eenmaal goed en vertrouwd aanvoelt is het natuurlijk wel te koop en zou u kunnen investeren. Uiteindelijk praten we over een munt waarvan er slechts 21Miljoen beschikbaar komen. Waar het ons om gaat is dat u er een beetje mee om leert gaan zodat u het bijvoorbeeld niet verliest. Nu is het slechts 100 Euro, maar over een jaar kan dat anders liggen.

 

13. Men wil geen zaken doen met familie,vrienden of kennissen

Je moet nooit zaken doen met je familie, zo wordt er inderdaad veel beweerd. U moet ook geen onrealistische dingen toe gaan zeggen. Maar u kunt wel laten zien hoe het bij uzelf werkt. Wil er dan iemand meedoen, dan kan men slecht u de schuld geven, nietwaar.

 

14. Men heeft geen behoefte om de gehele blockchain te moeten huisvesten

Als iedereen er zo over dacht was dat het einde van cryptogeld. Nodes zijn nu eenmaal nodig om te kunnen werken. Mensen die dat niet begrijpen, hebben de essentie van cryptogeld helaas nog niet door. U zult daar dus wat zendelingenwerk moeten verrichten.

 

 

De eindejaarscampagne, een beloning voor iedereen

 

Op 31 december verdelen we 100.000 EFL onder alle deelnemers aan de tweede étappe. Iedereen krijgt hetzelfde bedrag, zowel ambassadeurs als nieuwkomers. Maar er is één voorwaarde:

 

De prijs van de EFL dient de laatste week van 2017 de 15 Eurocent te hebben bereikt en vast te houden.

 

Het is duidelijk dat verkoop van EFL een prijsstijging niet zal stimuleren. Aankoop wel. Met wat extra motivatie is dit haalbaar. Mochten we té optimistisch zijn dan schuift het budget door naar een volgende ronde.