Geldkip.nl

Je kunt wachten tot het binnenkomt of je kunt er wat voor doen. Bianca, de schrijfster achter geldkip.nl is van het tweede type. Alert zijn op geld is niet altijd de leukste bezigheid, maar Bianca leert ons dat het ook echt goed kan voelen. Ze schaamt zich een beetje (Gadver) om dat zo uit te spreken maar je leest in alles dat ze dat echt zo bedoeld. Dat heeft niet alleen betrekking dat wat er binnenkomt, maar ook op wat er onnodig uitgaat en zeker op het creŽren van kansen. Zo stootte Bianca op cryptogeld en natuurlijk op de nederlandse initiatieven daarin.

Via Gulden als spaarsysteem bereikt ze de e-Gulden met Gulden versus e-Gulden. Die volgorde is vooralsnog logisch omdat de methodes van het Gulden-team, blijkbaar, tot een groter succes zorgen op korte termijn. Maar daar gaat het nu niet om. Belangrijker is dat Bianca heeft doorgezocht. Op onze (ook vooralsnog) "rommelige" website is ze gestuit op onze vriendencampagne en die heeft ze er uitgepikt, zoals een goede geldkip betaamd. In een heel artikel Gratis cryptocurrency? Ontdek het vriendenprogramma van e-Gulden laat ze uiteindelijk zien waar het geld voor het oprapen ligt. Niet zonder eerst een duidelijk onderscheid te maken tussen helicoptergeld en onze vriendencampagne. Ook corrigeert ze haar eerste beleving ten aanzien van de stichting die inderdaad niets te maken heeft met de oorspronkelijke oprichters van de e-Gulden.

Een klein puntje van kritiek is dat ze met de link "Dit is precies wat e-Gulden doet" terug verwijst naar het eerdere artikel over "Gulden versus e-Gulden". Daarmee gaat ze voorbij aan haar nieuwe inzichten en verwijst ze naar gekonkel tussen concurrenten en dat heeft natuurlijk niets te maken met wat e-Gulden doet. Daarvoor had Bianca mogen verwijzen naar Wat is een e-Gulden. Maar misschien kan iemand dat nog eens vertalen naar Geldkip-taal zodat het echte verschil tussen Gulden en e-Gulden wordt begrepen.