Electronic Gulden Foundation

De Electronic Gulden Foundation is een stichting volgens het nederlandse recht. De stichting is opgericht op 3 juli 2014. De formele doelstelling uit de oprichtingsaktie luidt :


De stichting heeft tot doel :

  1. het crypto-geld Elektronische Gulden, of verkort EFL, als volwaardig ruil- betaal- en oppotmiddel in Nederland te introduceren en haar integriteit te bewaken;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en gecontroleerd verspreiden van vijf miljoen negenendertigduizend driehonderdveertig Electronische guldens (EFL 5.039.340,00) in de haar ter beschikking gestelde pre-mine wallets, alsmede het beheren en het verder ontwikkelen van de broncode en de software en de wallets van dit cryptogeld.


De stichting bestond bij oprichting uit de volgende drie bestuurders : Henk Compier, Gerrit Oerlemans en Niels Harmsen


De actuele bestuurders zijn : Gerrit Oerlemans en Dennis Ruhe. De functie van secretaris is vacant.