e-Gulden oeruschild verloop

(English version)

Het oeruschild functioneert fenomenaal. Omdat het een technische ingreep is zal de gebruiker niet veel merken. De e-Gulden portemonnee doet wat hij doen moet. De beurzen zijn weer actief en er is volop beweging.

De onderstaande grafiek, die ieder uur wordt ververst laat zien dat de oeruschildcampagne veel aandacht heeft getrokken. Met één campagne hebben we de 450 aansluitingen benaderd. Ter vergelijking: In Nederland zijn er omstreeks 500 Bitcoinportemonnees actief. Daaraan kan men het effect van een landmunt zien. Het veel bekendere Bitcoin is met wat lokale aandacht gemakkelijk naar de kroon te steken. Omdat de Bitcoin portemonnee wereldwijd betalingsverkeer met zich meetorst is Bitcoin belastend voor een PC. Het gevolg is dat de gewone gebruiker afhaakt en andere middelen zoekt om met cryptogeld om te gaan. Omdat het merendeel van het e-Gulden betalingsverkeer zich in Nederland plaatsvindt kan e-Gulden de moedermunt ontlasten: Voor betalingsverkeer is e-Gulden een praktisch verlengstuk voor Bitcoin in Nederland.

Het is ook duidelijk te zien dat het vermogen van de stichting om te "werven" eindig is. Net onder de 500 actieve protemonnees zijn we blijven steken. Vandaar de ambassadeurscampagne. Door de bestaande gebruikers te vragen om het estafettestokje van de stichting over te nemen hopen we aan te tonen wat het potentiële netwerkeffect in Nederland kan zijn. Met de gele lijn gaan we volgen waar de tweede campagne-étappe ons gaat brengen. De gele lijn wordt gevormd door de nieuwe gebruikers die door ambassadeurs zijn gemotiveerd om mee te doen. De rode lijn geeft aan hoeveel actieve portemonneegebruikers zich hebben verdiept in de tweede étappe door hun wallet een persoonlijk kenmerk te laten uitzenden (de UA code; UA staat voor user-agent)